Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında hukuki destek sağlamaktadır. Başlıca danışmanlık faaliyetlerimizden özetle bahsetmek istersek;

 • Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması.
 • Gayrimenkul satış vaadi, önalım sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Gayrimenkullerin kira sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Gayrimenkuller üzerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması.
 • Gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesisi.
 • Gayrimenkuller ile ilgili inşaat sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Tapu iptal, tapu kaydının düzeltmesi, tecavüzün men’i davalarının hazırlanması ve takibi.
 • Yabancıların gayrimenkul edinmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • İmar planı davalarının açılması ve takibi.
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali ve yürütülmesinin durdurulması davalarının açılması ve takibi
 • Ortaklığın giderilmesi davalarının açılması ve takibi.
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi.

©2017 Tüm Hakları Saklıdır - Onat Hukuk Bürosu İzmir