İş Hukuku

Hukuk Büromuz İş Hukukundan kaynaklanan hukuki ihtilaflar ile ilgili çözüm ve takip olanakları sunduğu gibi Şirketlerin İK departmanları’na işin yürütümüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş Hukuku alanında sunulan başlıca hizmetlerimiz incelendiğinde

  • İşçi&İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi hususunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu noktada işverenlerin belirli menfaatlerinin korunması için gereken özel hükümler sözleşmelere eklenmekte, yapılan işin niteliğine uygun hükümler Müvekkillerin faaliyet gösterdiği sektörlere göre ve yapılan işin niteliğine göre değişiklik göstermektedir.
  • İşin yürütümü esnasında işçi&işveren arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklar ile ilgili istem durumunda, yapılması gereken işlemler ve süreleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • İşin yürütümü esnasında alınan Alt İşverenlik hizmetleri, Servis hizmetleri , Özel Güvenlik vesair hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ayrıntılı bir şekilde incelenip sonrasında gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi.
  • 6536 sayılı yasa kapsamında Toplu İş Sözleşmelerinin bağıtlanması, Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yapılması hizmetlerinin sunulması ve bu hususları içeren hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında gerekirse yerinde inceleme sonrasında eksiklikler ve hukuki problemler ile ilgili görüş, danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Yeni ortaya çıkan yasalar ile ilgili hazırlanıp müvekkillere gönderilen güncel bültenler ile değişen yasalar ve uygulamalar ile ilgili bilgilendirme hizmeti verilmesi.
  • İş uyuşmazlıklarının yargıya taşınması durumunda dava takibi hizmetlerinin verilmesi.
  • Bağımsız Denetim Firmalarına dönemsel olarak sunulması gereken Şirketlere ilişkin dava raporlamalarının yapılması ve sunulması.


Hususları başlıca hizmetler olup Şirketin çalıştığı sektör ve yapılan işin niteliğine göre çok daha farklı şekillerde uyuşmazlıklar da karşımıza çıkabilmektedir. Yukarıda yer alan hizmetler genel bir panorama çizmekte olup İş Hukuku içerisinde yer alan farklı uyuşmazlıklar konusunda da danışmanlık ve dava takip hizmetleri verilmektedir.

©2017 Tüm Hakları Saklıdır - Onat Hukuk Bürosu İzmir