Medya Basın ve Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk Büromuz Medya, Basın ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında hukuki destek sağlamaktadır. Başlıca danışmanlık faaliyetlerimizden özetle bahsetmek istersek;

  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde iptal ve ihlal davalarının takibi.
  • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemelerinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması.
  • Başta patent olmak üzere marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin hazırlanması.
  • İnternet veya basın yolu ile gerçekleştirilen marka ihlallerine yönelik sürecin takibi.
  • Basın yoluyla işlenen suçlar ve kişilik haklarına saldırılar durumunda ilgili yayınların engellenmesi veya durdurulmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  • Yazılı ve görsel basın yolu ile gerçekleştirilen saldırılar sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi.
  • Basın yoluyla yapılan saldırılarda cevap ve tekzip işlemlerinin yapılması.

©2017 Tüm Hakları Saklıdır - Onat Hukuk Bürosu İzmir